foto Maria Vicenta Gonzalez Alfaro
MARIA VICENTA GONZALEZ ALFARO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
(9635) 43758
96 35 43436 (T)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 13:00. 4.3.10
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 13:00. 4.3.10
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 13:00. 4.3.10
Segon quadrimestre
Dijous de 11:30 a 13:00. 4.3.10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València