foto Maria Jesus Garcia Murria
MARIA JESUS GARCIA MURRIA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 44869
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 13:30 a 15:00. BIOLÓGICAS EDIF A 2.11.P02.023
Anual
Dijous de 13:30 a 15:00. BIOLÓGICAS EDIF. A 2.11.P02.023
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs