foto Mariano Romero Martinez
MARIANO ROMERO MARTINEZ
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25187
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4B08
Segon quadrimestre
Dijous de 09:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4B08
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València