foto Dolores Pitarch Garrido
DOLORES PITARCH GARRIDO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Delegat/Delegada Rector/A
Per a Programes Universitat-Societat
Àrea de coneixement: GEOGRAFIA HUMANA
Departament: Geografia
Dra. Maria Dolores Pitarch Garrido Departamento de Geografia Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local Facultat de Geografia e Historia Avd. Blasco Ibañez, 28 46.010 Valencia - ESPAÑA tlf: (+34) 96 3864237
25401
Biografia

Professora titular del Departament de Geografia de la Universitat de València des de 2002, tot i que imparteix docència des de 1996. Durant més de 10 anys ha realitzat les seves classes a l'antiga Llicenciatura de Geografia, avui grau en Geografia i Medi Ambient, i la Diplomatura de Turisme, actualment Grau de Turisme. També ha impartit docència en el màster de Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, en les diferents edicions i en el màster de Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i el Territori.

Les principals línies d'investigació s'emmarquen dins de la subdisciplina de la Geografia Econòmica, amb particular atenció a l'anàlisi i impacte territorial de les activitats econòmiques. En l'actualitat, desenvolupa projectes de recerca sobre sostenibilitat ambiental i social en àrees urbanes i metropolitanes, amb especial interès en l'ús de tècniques quantitatives (SIG) i qualitatives (enquestes i entrevistes, etc.) per a la determinació d'indicadors sobre aquests temes. A més, en els últims anys, ha desenvolupat una línia d'estudi sobre el comportament territorial de les activitats terciàries, amb especial atenció al sector del turisme i als serveis públics.

Cal destacar la participació en investigacions relacionades amb la mobilitat obligada, el transport i el seu impacte espacial a nivell local. Encara que la seva línia d'investigació no se centra exclusivament en el Turisme, aquest ha estat des de fa anys objecte d'anàlisi. Els temes d'estudi ha estat l'impacte del turisme sobre el territori, els recursos territorials turístics i els models d'implantació territorial de l'activitat turística, en particular en el Mediterrani espanyol.

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 14:00 a 17:00. 2 PISO FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València