foto Ricardo Morant Marco
RICARDO MORANT MARCO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: LINGÜÍSTICA GENERAL
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
(9639) 83064
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Catedràtic des de 2009 amb 6 trams docents i 5 d’investigació reconeguts.

Premi Extraordinari de Llicenciatura i 2º Premio Nacional de Terminación de Estudios de Filología, ha obtingut 4 beques-ajuda per a la realització de projectes i ha estat investigador col·laborador en 9 projectes competitius.

Es membre del grup d’investigació LINDICO (Lingüística, Discurso y Cognición), va estar a les Universitats de Trieste i de Virgínia realitzant tasques d’investigació, i ha cooperat amb els equips encapçalats per investigadors nacionals (el de C. Galán (UNEX) o el de C. García Gallarín (UCM)) i internacionals (el de O. Felecan (Romania) o el de S. Fiszman (España) y G. Ares (Uruguai)).

Ha estat director de 9 tesis doctorals, de 9 cursos (2 a la USAL, 2 a la UIMP, 2 a la UV, 3 a Benasc), de 2 seminaris y 5 “encuentros” (per a la Fundación SM) i secretari d’altres 7 (6 a la UIMP y 1 a la UV).

Ha participat en més de 40 congressos i reunions científiques internacionals (EUA, Itàlia, França, Alemanya, etc.) i nacionals i en algunes, com a ponent convidat (Pau, Palerm, Trieste, Charlottesville, Aarhus, etc.) i ha impartit més de 50 conferències.

Ha publicat més de 100 treballs (46 articles, 14 llibres (9 com a coautor, 3 com a editor), 38 capítols de llibre, etc.), publicats en importants revistes (Rilce, CLAC, RDTP, RESLA, Signa, LEA, etc.) i en editorials de prestigi (Arco Libros, Ariel, Cátedra, De Gruyter, Tirant lo Blanch, etc.).

La seua investigació es va centrar, primerament, en els estudis gramaticals, en els quals va tractar de caracteritzar la negació (Sobre la negación en catalán, Premi Extraordinari de Doctorat) i l’adverbi (amb coautoria va escriure el capítol sobre la categoria adverbial de la Gramàtica del Català Contemporani, obra guardonada amb el Premi Sanchis Guarner/ Unitat de la Llengua Catalana).

Ha treballat també en l’àmbit de la sociolingüística, en la qual destaca per l’anàlisi dels generolectes: Gramática femenina (amb coaut. 8 ressenyes) i Dones i llenguatge. Una mirada masculina (amb coaut. Premi d'Investigació Ferrer Pastor).

També ha estudiat la relació entre llengua i cultura per demostrar la vinculació existent entre les dues: Lengua, vida y cultura en el Valle de Benasque (Premio de Investigación Villa de Benasque) i Llenguatge i cultura. Per a una ecologia lingüística (amb coaut.).

Sobre la comunicació ha escrit, entre altres treballs: Tres finestres obertes al món de la comunicació. El llenguatge del tacte, l'olfacte i el gust (amb coaut.) i l’article interdisciplinar 'Food labels: Do consumers perceive what semiotics want to convey?' (amb coaut. en Food Quality and Preference (JCR)).

Ha estudiat també el nivell léxic i semàntic des del punt de vista metodològic ('La interacción entre el mundo y la lengua en el ámbito léxico', Tirant Humanidades), neurològic ('Análisis experimental de una asociación controlada de campos cognitivos y campos lingüísticos' (LEA (SJR)) i lingüístic ('La metáfora bélica durante la crisis sanitaria de la gripe A' (amb coaut. CLAC (JCR)).

També ha investigat sobre el paisatge lingüístic, especialment, sobre textos exposats públicament a terra: 'La escritura sobre el pavimento callejero: los mensajes de felicitación' (RDTP (A&HCI)), 'Mensajes amorosos en el pavimento' (amb coaut. CLAC (JCR)).

Últimament, treballa en l’àmbit de l’onomàstica, disciplina en la qual ha publicat treballs com 'Denominación, alternancia onomástica y redenominación de animales domésticos' (Rilce (JCR)), i 'La antroponimia en la atención sanitaria', (CLAC (JCR)).

Els interessos i objectius futurs són demostrar la centralitat de l’onomàstica com a disciplina i el desenvolupament de treballs lèxics i semàntics des d’una perspectiva enaccionista.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 12:00. DESPATX 19 FFT I C
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPATX 19 FFT I C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València