foto Juan Salvador Monros Gonzalez
JUAN SALVADOR MONROS GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 43768
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs