foto Manuel Monreal Garrido
MANUEL MONREAL GARRIDO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Facultad de Economía. Campus Tarongers Avda. Tarongers, s/n. Departamento de Dirección de Empresas Juan José Renau Piqueras Despacho 1-C09
(9638) 28330
Asignatures impartides i modalitats docents
35892 - Direcció d'empreses internacionals - Grau en International Business / Negocis InternacionalsTeoria
35902 - Pràctiques professionals - Grau en International Business / Negocis InternacionalsPrácticum
35904 - Treball de fi de grau - Grau en International Business / Negocis InternacionalsTreball fi d'estudis
35905 - Gestió global de l'abastiment i la producció - Grau en International Business / Negocis InternacionalsPràctiques, Teoria
36385 - Sistemes de producció i logística - Grau en Ciències GastronòmiquesTeoria
36398 - Pràctiques externes - Grau en Ciències GastronòmiquesPrácticum
40337 - Pràcticum de les especialitats d'empresa, comerç i turisme - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaPrácticum
42267 - Treball fi de màster: especialitats d'empresa, comerç i turisme - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
42764 - Direcció dels recursos humans de les empreses de la economia social - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Teòric-Pràctic
42774 - Gestió i avaluació de projectes aplicats a entitats no lucratives - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Teòric-Pràctic
44378 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Prácticum
44380 - Treball Fi de Màster - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Treball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:30 a 19:30. 1C09
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. 1C09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València