foto Javier Montero Pau
JAVIER MONTERO PAU
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
Departamento de Microbiología y Ecología Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva Despacho 2.2.0
(9635) 43664
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESP. 2.2.0 ICBIE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Projectes
Tesis, tesines i treballs