foto Rafael Moll Noguera
RAFAEL MOLL NOGUERA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Facultat de Dret, Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022, València Despacho 5A05 961625255
(9616) 25255
Asignatures impartides i modalitats docents
33566 - Intervenció administrativa en les relacions laborals - Grau en Relacions Laborals i Recursos HumansTeòric-Pràctic
34965 - Introducció a les relacions laborals i la seguretat social - Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaTeòric-Pràctic
34993 - Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública - Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaPrácticum
34993 - Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública - Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l'AdministracióPrácticum
34994 - Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública - Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaTreball fi d'estudis
34994 - Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública - Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l'AdministracióTreball fi d'estudis
35222 - Dret del treball II - Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + DretTeòric-Pràctic
35228 - Pràcticum - Grau en DretPrácticum
35229 - Treball fi de grau - Grau en DretTreball fi d'estudis
35871 - Pràctiques externes - Grau ADE: Administració i Direcció d'EmpresesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADE - Grau ADE: Administració i Direcció d'EmpresesTreball fi d'estudis
43170 - L'empresa i l'estatut jurídic de l'empresari - Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalSeminaris, Teoria, Tutories
43183 - Tutela administrativa i judicial dels drets laborals - Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalSeminaris, Teoria, Tutories
43192 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. 5E03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Altres Publicacions
Tesis, tesines i treballs