foto Beatriz Moliner Velazquez
BEATRIZ MOLINER VELAZQUEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Departament de Comercialitzacio i Investigacio de Mercats, Despacho 1F10 Facultat d'Economia Avda. Tarongers, s/n 46022 Valencia
(9616) 25381