foto Mercedes Lopez Balaguer
MERCEDES LOPEZ BALAGUER
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25257
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:00. DESPACHO 5E07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum