foto Vicente Felipe Miquel Molina
VICENTE FELIPE MIQUEL MOLINA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
Departament: Matemàtiques
(9635) 43298
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 18:00. DESPATX 044 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 18:00. DESPATX 044 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs