foto Miguel Capilla Lloris
MIGUEL CAPILLA LLORIS
PIT-Tecnic/a Mitja/Na Uv
Despatx 4.2.18 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València (9635) 44996
Biografia

Miguel Capilla Lloris és llicència en Biotecnologia en la Universitat de València en 2016. Va obtindre el Màster en Microbiologia en la Universitat Autònoma de Barcelona en 2018 i es va incorporar al GI2AM aquest mateix any.

L'objectiu principal de la seua tesi doctoral és la producció de biobutanol de segona generació a través de la fermentació d'acetona-butanol-etanol amb Clostridium acetobutylicum utilitzant palla d'arròs com a matèria primera.

Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes