foto M.Mercedes Fuster Gomez
M.MERCEDES FUSTER GOMEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9638) 28579
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 17:30. DESPATX 2C12 - EDIF. DEPARTAMENTAL FAC. DRET
Segon quadrimestre
Dimarts de 15:30 a 17:30. DESPATX 2C12 - EDIF. DEPARTAMENTAL FAC. DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València