foto M.Mercedes Costell Rossello
M.MERCEDES COSTELL ROSSELLO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43465
Asignatures impartides i modalitats docents
33149 - Immunologia i immunopatologia - Grau en Bioquímica i Ciències BiomèdiquesLaboratori, Teoria, Tutories
33179 - Immunologia: mètodes immunològics - Grau en BiotecnologiaLaboratori, Teoria
33200 - Treball fi de grau en biotecnologia - Grau en BiotecnologiaTreball fi d'estudis
43469 - Nous temes en la regulació de l'expressió gènicaUns altres, Teoria
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 12:30. 1143 FAC. DE BIOLOGÍA, EDIFICIO A
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes