foto Mercedes Barrachina Palanca
MERCEDES BARRACHINA PALANCA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25203