foto Elena Matamala Zamarro
ELENA MATAMALA ZAMARRO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 08:30 a 10:00. 1P01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València