foto Maria del Carmen Martinez Blazquez
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ BLAZQUEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Departament: Estadística i Investigació Operativa
(9635) 43975
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX FAC. MEDICINA
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 12:00. DESPATX 3-15 FAC. MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València