foto Nuria Marti Ortega
NURIA MARTI ORTEGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
(9635) 44540
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. 4.2.8
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. 4.2.8
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs