foto Maria Walesska Schlesinger
MARIA WALESSKA SCHLESINGER
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9616) 25465
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents