foto M.Jesus Marcote Zaragoza
M.JESUS MARCOTE ZARAGOZA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43031
Asignatures impartides i modalitats docents
33938 - Bioquímica II - Grau en Nutrició Humana i DietèticaSeminaris, Teoria, Tutories
34077 - Bioquímica II - Grau en FarmàciaLaboratori
34077 - Bioquímica II - Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaLaboratori
43470 - Trànsit i transducció intracel·lular de senyalsUns altres, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. 3-48 (FACULTAD DE FARMACIA)
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. 3-48 (FACULTAD DE FARMACIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València