foto Marc Montesinos Magraner
MARC MONTESINOS MAGRANER
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
662280653
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 09:30 a 11:00. 5ª PLANTA (F. QUÍMICA - EDIFICI F)
Primer quadrimestre
Dijous de 15:00 a 16:30. 5ª PLANTA (FAC. QUIMICA, EDIFICI F)
Segon quadrimestre
Dijous de 09:30 a 11:00. 5ª PLANTA (F. QUÍMICA - EDIFICI F)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València