foto Josep Maria March i Poquet
JOSEP MARIA MARCH I POQUET
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
(9638) 28619
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. DESPACHO 2C12 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
Primer quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 17:30. DESPACHO 2C12 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPATX 2C12 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València