foto Miguel Arce Gisbert
MIGUEL ARCE GISBERT
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28295
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C06
Primer quadrimestre
Dijous de 14:30 a 15:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C06
Segon quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 17:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs