foto Mar Adalid Donat
MAR ADALID DONAT
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 08:00 a 09:00. SEMINARIO DE MÉTODOS - LAB. DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN (FACULTAD DE FILOSOFIA I CC. DE L'EDUCACIÓ)
Primer quadrimestre
Dijous de 13:00 a 14:00. SEMINARIO DE MÉTODOS - LAB. DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN (FACULTAD DE FILOSOFIA I CC. DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València