foto Jose Manuel Rodriguez Victoriano
JOSE MANUEL RODRIGUEZ VICTORIANO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Universidad de Valencia > > Departamento de Sociología y Antropología Social > > Avda. Tarongers, 4b > > 46021 Valencia >
(9638) 28474
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 11:30. 4D23.
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. 4D23.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs