foto Oscar Macia Juan
OSCAR MACIA JUAN
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
Departament: Matemàtiques
(9635) 43033
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 14:00 a 17:00. DESPATX 43 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. DESPATX 43 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dijous de 14:00 a 15:00. DESPATX 43 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València