foto Maria Amparo Garcia Rubio
MARIA AMPARO GARCIA RUBIO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25272
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 08:30 a 11:30. 5D12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València