foto Maria Garcia Muñoz
MARIA GARCIA MUÑOZ
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:00. 2D05
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. 2D05
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 10:30. 2D05
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 10:30. 2D05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València