foto Maria Estelles Arguedas
MARIA ESTELLES ARGUEDAS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: LLENGUA ESPANYOLA
Departament: Filologia Espanyola
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA Despecho nº. 25
(9638) 64884
Asignatures impartides i modalitats docents