foto Maria Dolores Mauricio Aviño
MARIA DOLORES MAURICIO AVIÑO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
(9639) 83950
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 09:30 a 12:30. DESPACHO DE LA PROFESORA EN EL DTO. DE FISIOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA (313)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs