foto Maria Cristina Crava
MARIA CRISTINA CRAVA
PI-Invest Cont Ramon y Cajal
:
Departament: Institut Univ. de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED)
961625583
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Activitats anteriors
Projectes
Tesis, tesines i treballs