foto Maria Elena Casquel del Campo
MARIA ELENA CASQUEL DEL CAMPO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
28246 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 3D11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València