foto Lucia Martinez Martinez
LUCIA MARTINEZ MARTINEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28203
Asignatures impartides i modalitats docents