foto Lucia Sanus Vitoria
LUCIA SANUS VITORIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ÀLGEBRA
Departament: Matemàtiques
(9635) 43968
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPATX 045 FAC. MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València