foto Alvaro Luis Peña Cantero
ALVARO LUIS PEÑA CANTERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ZOOLOGIA
Departament: Zoologia
(9635) 43770
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.12.P2.023, EDIF. B, FAC. BIOLÓGIQUES. 2ª PLANTA. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs