foto Pascual Lopez Lopez
PASCUAL LOPEZ LOPEZ
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
Pascual López > "Cavanilles" Institute of Biodiversity > and Evolutionary Biology > Terrestrial Vertebrates Group > University of Valencia > Apartado Oficial 2085 > E-46071 Valencia, Spain > > e-mail: Pascual.Lopez@uv.es > webpage: http://www.uv.es/lolopas
963544162
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 08:00 a 11:00. DESP. SS3.1 ICBIBE - PARC CIENTÍFIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum