foto Luis Miguel Granero Peñarrubia
LUIS MIGUEL GRANERO PEÑARRUBIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28789
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 10:30. DESPATX 3P14A
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 10:30. DESPATX 3P14A
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València