foto Maria Teresa Leon Mendoza
MARIA TERESA LEON MENDOZA
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Departament: Estadística i Investigació Operativa
(9635) 43088
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPATX 3-30 DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:00. DESPATX 3-30 DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPATX 3-30 DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:00. DESPATX 3-30 DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València