foto Laura Escriva Llorens
LAURA ESCRIVA LLORENS
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Facultad de Farmacia Despacho: 3.79 Teléfono:(9635)44223
(9635) 44223
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 3-79 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum