foto Valero Laparra Perez-Muelas
VALERO LAPARRA PEREZ-MUELAS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
44209
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.2.14
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València