foto Jose Vidal Mollon
JOSE VIDAL MOLLON
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
51032
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 08:00 a 14:00. DESPATX 007
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 21:00. DESPATX 007
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.