foto Jesus Miguel Jornet Melia
JESUS MIGUEL JORNET MELIA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64321
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 010
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 010 MIDE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum