foto Jordi Giner Monfort
JORDI GINER MONFORT
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28604
Biografia

Jordi Giner Monfort és llicenciat en Sociologia i doctor en Ciències Socials. Ha participat en diversos projectes i contractes d’investigació, del que se’n deriven més de 40 publicacions entre articles, capítols de llibre i monografies. Ha estat investigador convidat a l’Institute for Research into Superdiversity (IRiS-Birmingham). La seua principal línia d’investigació se centra en les migracions de la població britànica, amb especial atenció als moviments de retorn cap al Regne Unit. En els darrers anys ha encetat una nova línia d’investigació sobre sociologia i còmic.

Asignatures impartides i modalitats docents
33522 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
34412 - Socioestadística - Grau en SociologiaTeòric-Pràctic
34413 - Informàtica aplicada a la investigació sociològica - Grau en SociologiaTeòric-Pràctic
34438 - Pràctiques externes - Grau en SociologiaPrácticum
34439 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 10:30. 3D15
Primer quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 15:30. 3D15
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 10:30. 3D15
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 15:30. 3D15
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs