foto Joan Miquel Vercher Benavent
JOAN MIQUEL VERCHER BENAVENT
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
64770
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 17:00. DESPATX 317 FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dijous de 15:30 a 17:30. DESPATX 317- FAC MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València