foto Jose Manuel Morante Redolat
JOSE MANUEL MORANTE REDOLAT
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: BIOLOGIA CEL·LULAR
Departament: Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
(9635) 43251
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs