foto Jose Juan Crespo Hervas
JOSE JUAN CRESPO HERVAS
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
(9638) 64336
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 10:30. VICEGEGANAT INSTAL.LACIONS I ORDENACIÓ ECONÓMICA
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 11:30. SALA PROFESSORS ONTINYENT
Segon quadrimestre
Dijous de 13:30 a 16:30. AULA 25 I DESPATX COMUU PROFESSORS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València