foto Jose Gabriel Segarra Moragues
JOSE GABRIEL SEGARRA MORAGUES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BOTÀNICA
Departament: Botànica i Geologia
(9616) 25576
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 15:00 a 16:00. DESPATX 2.12.P3.024 (FACULTAD DE BIOLOGICAS-B)
Anual
Divendres de 15:00 a 17:00. DESPATX 2.12.P3.024 (FACULTAD DE BIOLOGICAS-B)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes