foto Joaquin Calatayud Villalba
JOAQUIN CALATAYUD VILLALBA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: FISIOTERÀPIA
Departament: Fisioteràpia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 15:00 a 18:00. DESPÀTX 27
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València