foto Jose Antonio Calañas Continente
JOSE ANTONIO CALAÑAS CONTINENTE
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ALEMANYA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Despatx 073 Avda. Blasco Ibáñez, 32 E-46010 Valencia
(9616) 25661
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:00 a 14:00. DESPATX 073
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs